农资头条Project planning

牛人总结的肥料歌:11种肥料全说透!

来源:农资市场网 时间:2017年10月10日

分享: 标签: 肥料歌

摘要:牛人总结的肥料歌:11种肥料全说透!

 一、氮肥

 铵态氮肥

 铵态氮肥较常用,主要特性水能溶;

 铵根离子带阳电,阳电土粒相互拥。

 硝化作用变硝氮,提高氮肥有效性;

 与碱混合铵变氨,氨气挥发不肥田。

 碳酸氢铵 (NH4HCO3)

 碳酸氢铵偏碱性,施入土壤变为中。

 含氮十六至十七,各种作物都适宜。

 高温高湿易分解,施用千万要深埋。

 牢记莫混钙镁磷,还有草灰人尿粪。

 硫酸铵 【(NH4 )2 SO4 】

 硫铵俗称肥田粉,氮肥以它作标准。

 含氮高达二十一,各种作物都适宜。

 生理酸性较典型,最适土壤偏碱性。

 混合普钙变一铵,氮磷互补增效应。

 氯化铵 (NH4 Cl)

 氯化铵,生理酸,含量二十五个氮。

 施用千万别混碱,用于种肥出苗难。

 牢记地瓜马铃薯,烟叶甜菜都忌氯。

 重用棉花和水稻,掺合尿素肥效高。

 尿素 {(NH2)2CO}

 尿素性平呈中性,各类土壤都适用。

 含氮高达四十六,根多追肥称英雄。

 施入土壤变碳铵,然后才能大水灌。

 千万牢记要深施,提前施用最关键。

 液态氮肥

 液态氮肥氮溶液,氨水液氨为液体;

 目前虽说用量少,发展前景大无比。

 原因设备较简单,便于生产成本低 ;

 施用易于机械化,廉价省工又省力。

 氨水 (NH3·H2O )

 用水吸收合成氨,生成氨水性为碱。

 腐蚀性强能杀虫,储运密封保安全。

 施用得当似硫铵,随水灌地较方便。

 无论水田及旱地,强调深埋是关键。

 二、磷肥

 磷酸一铵 [NH4H2PO4]

 磷酸一铵性为酸,四十二磷十一氮。

 我国土壤多偏碱,适应尿素掺一铵。

 氮磷互补增肥效,省工省钱又高产。

 要想农民多受益,用它生产掺合肥。

 氨化过磷酸钙 [NH4H2PO4 CaHPO4 (NH4)2SO4 ]

 过磷酸钙经氨化,理化性质大变化。

 中和大部游离酸,施用储运都方便。

 能溶于水性变中,新增氮素百分三。

 千万莫混碱性物,大豆绿肥最喜欢。

 水溶性磷肥

 水溶磷肥人人爱,易溶于水肥效快;

 主要品种有两种,过磷酸钙和重钙。

 它们性质均为酸,对碱作用很敏感;

 储运千万别受潮,严防磷素变无效。

 过磷酸钙 [Ca(H2PO4)2.H2O.CaSO4]

 过磷酸钙水能溶,各种作物都适用;

 混沤厩肥分层施,减少土壤来固定。

 配合尿素硫酸铵,以磷促氮大增产。

 含磷十八性呈酸,运储施用莫遇碱。

 难溶性磷肥

 难溶磷肥溶解难,不溶水来稍溶酸。

 要想取得好肥效,科学施肥是关键。

 强调用前要堆沤,配合氮肥生理酸。

 应施缺磷酸性地,撒施均匀做基肥。

 磷矿粉 [Ca5F(PO4)3]

 磷矿粉,性难溶,利用磷矿研磨成;

 灰褐粉末不结块,没有腐蚀性稳定。

 化学性质微偏碱,一般全磷超十三;

 酸性低磷薄地用,适应豆科紫云英。

 骨粉 [Co3(PO4)2]

 骨粉现有三产品,脱脂脱胶生骨粉;

 含磷有达二十七,含氮较少五至一。

 由于难溶性偏碱,应施缺磷酸性田。

 混合厩肥来堆沤,胜似普钙能增产。

 三、钾肥

 钾肥品种比较多,合理施用讲科学;

 钾为一价强碱性,兄弟元素易化合。

 能使多种酶活化,还能透过生物膜;

 易溶于水肥效快;还需氮磷来配合。

 硫酸钾 [K2SO4]

 硫酸钾,较稳定,易溶于水性为中;

 吸湿性小不结块,生理反应呈酸性。

 含钾超过四十八,混合磷肥作用大;

 喜钾作物马铃薯,烟叶葡萄和亚麻。

 氯化钾 [KCl]

 氯化钾,早当家,钾肥家族属它大。

 易溶于水性为中,生理反应呈酸性。

 白色结晶似食盐,含量有达五十三。

 施用不易做种肥,莫施忌氯作物地。

 草木灰 [K2CO3.K2SO4.K2SiO3]

 草木灰含碳酸钾,粘质土壤吸附大;

 易溶于水肥效高,不要混合人粪尿。

 由于性质呈现碱,也莫掺合氨态氮;

 含钾虽说仅有五,还含磷钙镁硫素。

 四、复合肥

 复合肥料养分全,可分两元和三元;

 多数物理性状好,便于运输和保管。

 三素配合多样化,灵活运用是关键;

 近来推广掺混肥,已经发展有多元。

 磷酸二铵 [(NH4)2HPO4]

 磷酸二铵性偏碱,四十六磷十八氮。

 国产二铵含量低,四十五磷氮十三。

 按理应施酸性地,碱地不如施一铵。

 施用最好掺尿素,随掺随用能增产。

 磷酸二氢钾 [KH2PO4]

 复肥磷酸二氢钾,适应根多来喷洒。

 每亩用肥百余克,提前成熟籽粒大。

 内含五十二个磷,还含三十四个钾;

 易溶于水弱酸性,还可用来浸拌种。

 五、矿物肥

 矿质肥料施用早,常用石灰和石膏。

 还有卤水和浓盐,硫酸亚铁为黑矾。

 主要调解土壤用,改善土壤理化性。

 有益繁殖微生物,直接间接都可供。

 石灰 [生石灰CaO,熟石灰Ca(OH)2]

 石灰可分生与熟,适应改良酸性土。

 南方黑化红黄壤,东北酸性有白浆。

 施用不仅能增钙,还能减少病虫害。

 亩施掌握百公斤,莫混普钙人粪尿。

 六、硼肥

 常用硼肥有硼酸,硼砂已经多年用。

 硼酸弱酸带光泽,三斜晶体粉末白。

 有效含量近十八,热水能够溶解它。

 四硼酸钠称硼砂,干燥空气易风化。

 含硼十一性偏碱,适应各类酸性田。

 作物缺硼植株小,叶片厚皱色绿暗。

 棉花缺硼蕾不花,多数作物花不全。

 增施硼肥能增产,关键还需巧诊断。

 麦棉烟麻苜蓿薯,甜菜油菜及果树。

 这些作物都需硼,用做喷洒浸拌种。

 浸种浓度掌握稀,万分之一就可以。

 叶面喷洒做追肥,浓度也是万分一。

 硼肥拌种经常用,公斤种子一克肥。

 七、钼肥特性

 常用钼肥钼酸铵,五十四钼六个氮。

 粒状结晶易溶水,也溶强碱及强酸。

 太阳曝晒易风化,失去晶水以及氨。

 作物缺钼叶失绿,首先表现叶脉间。

 豆科作物叶变黄,番茄叶边向上卷。

 柑桔失绿黄斑状。小麦成熟要迟延。

 最适豆科十字科,小麦玉米也喜欢。

 不适葱韭等蔬菜,用作基肥混普钙。

 每亩仅用一公两,严防使用超剂量。

 经常用于浸拌种,根外喷洒最适应。

 浸种浓度千分一,根多追肥也适宜。

 拌种公斤需两克,兑水因种各有异。

 还有钼肥钼酸钠,含钼有达三十八。

 白色晶体易溶水,酸地施用加石灰。

 八、锰肥

 常用锰肥硫酸锰,结晶白色或淡红。

 含锰二六至二八,易溶于水易风化。

 作物缺锰叶肉黄,出现病斑烧焦状。

 严重全叶都失绿,叶脉仍绿特性强。

 对照病态巧诊断,科学施用是关键。

 一般亩施四公斤,生理酸性农肥混。

 拌种公斤用八克,二十克重用甜菜。

 浸种叶喷浓度同,千分之一就可用。

 另有氯锰含十七,碳酸锰含三十一。

 氯化锰含六十八,基肥常用锰碎渣。

 对锰敏感作物多,甜菜麦类及豆科。

 玉米谷子马铃薯,葡萄花生桃苹果。

 九、锌肥

 常用锌肥硫酸锌,按照剂型有区分:

 一种七水化合物,白色颗粒或白粉。

 含锌稳定二十三,易溶于水为弱酸。

 二种含锌三十六。菱状结晶性有毒。

 最适土壤石灰性,还有酸性砂质土。

 适应玉米和甜菜,稻麻棉豆和果树。

 是否缺锌要诊断,酌情增锌能增产。

 玉米对锌最敏感,缺锌叶白穗秃尖。

 小麦缺锌叶缘白,主脉两侧条状斑。

 果树缺锌幼叶小,缺绿斑点连成片。

 水稻缺锌草丛状,植株矮小生长慢。

 亩施莫超两公斤,混合农肥生理酸。

 遇磷生成磷酸锌,不易溶水就减产。

 玉米常用根外喷,浓度一定要定真。

 若喷百分零点五,外添一半石灰熟。

 这个浓度经常用,还可用来喷果树。

 另有锌肥氯化锌,白色粉末锌氯粉。

 含锌较高四十八,制造电池常用它。

 还有锌肥氧化锌,又叫锌白锌氧粉。

 含锌高达七十八,不溶于水和乙醇。

 百分之一悬浊液,可用秧苗来蘸根。

 能溶醋酸碳酸铵,制造橡胶可充填。

 医药可用作软膏,油漆可用作颜料。

 最好锌肥螯合态,易溶于水肥效高。

 十、铁肥

 常用铁肥有黑矾,又名亚铁色绿蓝。

 含铁十九硫十二,易溶于水性为酸。

 南方稻田多缺硫,施用一季壮一年。

 北方土壤多缺铁,直接土施肥效减。

 应混农肥人粪尿,用于果树大增产。

 施用黑矾五公斤,二百公斤农肥掺。

 集中施入树根下,增产效果更可观。

 为免土壤来固定,最好根外追肥用。

 亩需黑矾二百克,兑水一百公斤整。

 时间掌握出叶芽,连喷三次效果明。

 也可树干穿小孔,株塞两克入孔中。

 还可针注果树干,浓度百分零点三。

 作物缺铁叶失绿,增施黑矾肥效速。

 最适作物有玉米,高粱花生大豆蔬。

 十一、铜肥

 目前铜肥有多种,溶水只有硫酸铜。

 五水含铜二十五,蓝色结晶有毒性。

 应用铜肥有技术,科学诊断看苗情。

 作物缺铜叶尖白,叶缘多呈黄灰色。

 果树缺铜顶叶簇,上部顶梢多死枯。

 认准缺铜才能用,多用基肥浸拌种。

 基肥亩施一公斤,可掺十倍细土混。

 重施石灰砂壤土,土壤肥沃富钾磷。

 麦麻玉米及莴苣,洋葱菠菜果树敏。

 浸种用水十公斤,兑肥零点两克准。

 外加五克氢氧钙,以免作物受毒害。

 根外喷洒浓度大,氢氧化钙加百克。

 掺拌种子一公斤,仅需铜肥为一克。

 硫酸铜加氧化钙,波尔多液防病害。

 常用浓度百分一,掌握等量五百克。

 铜肥减半用苹果,小麦柿子和白菜。

 石灰减半用葡萄,番茄瓜类及辣椒。

 由于铜肥有毒性,浓度宁稀不要浓。


 来源网络,版权归原作者所有

更多农资快讯!欢迎扫描下方二维码关注农资市场网官方微信(nongzi01)。

 • 编辑:《农资与市场》杂志社

下一条:一个关于农民的顺口溜(周末五一国庆节,农民从来没过过)

上一条:通过发展燃料乙醇来提高玉米价钱?农业部:不符合实际!

最新评论刷新

推荐专题
独家观察:水稻区统防统治的来路与去路
如何完成从把农资卖到种植户手里向帮种植户施到田里的转型,应该是农资人必须考虑的问题。转型需求之下,专业化统防统治服务是有效途径。统防统治一定是未来的趋势,未来正在来,首先要做好当下。那么,当下做好统防统治的关键点是什么?
[ 查看详细 ]
云南“诱惑”:被“蚕食”的农资“大蛋糕”
“为什么全国的农资企业全面进军云南市场?、为什么云南农资市场现在如此火爆?、为什么昆明会聚集上千家省级销售平台?为什么特肥在这个地方如此受欢迎?以及为什么有些企业的业务员到了昆明以后摇身一变成了省级经销商?
[ 查看详细 ]